Uprzejmie informujemy o zmianie polityki prywatności zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Polityka prywatności:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma General Informatics Limited z siedzibą w Reading UK, ul. 25 Lundy House Drake Way, kod pocztowy RG2 0GQ, adres e-mail: kontakt@genin.pl, tel. +48 697 818 646

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO i w celu marketingowym Administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest zbieranie danych statystycznych i analizowanie ruchu na stronie internetowej.

Podanie danych osobowych na stronie internetowej generalinformatics.pl jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Mam wpływ na przeglądarkę internetową i jej ustawienia. Odbiorcami danych osobowych mogą być Google, Facebook, Call Page, Tawk. Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane w zależności od okresu używania technologii. Mam prawo zażądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords, Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych. Sposoby kontaktu z inspektorem ochrony danych w firmie General Informatics Limited z siedzibą w Reading UK, to: adres korespondencyjny ul. Świętego Wojciecha 15u2, 70-410, Szczecin, adres e-mail:kontakt@genin.pl, tel. +48 697 818 646, formularz kontaktowy dostępny na stronie generalinformatics.pl, infolinia +48 697 818 646.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres od 30 dni do 5 lat do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej


Prawa użytkownika strony internetowej:

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak i również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.


Polityka cookies:

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies i podobnych technologii w celach technicznych, reklamowych, statystycznych oraz by dostosować Serwis do indywidualnych potrzeb Użytkowników.

Można je podzielić na cookies niezbędne, czyli takie, bez których Serwis nie może funkcjonować poprawnie, cookies dotyczące personalizacji, potrzebne, by zapisać ustawienia i preferencje Użytkowników, oraz cookies dotyczące optymalizacji reklam, które zbierają informacje na temat reklam wyświetlanych Użytkownikowi oraz mogą służyć do tworzenia Twojego profilu.

W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące wszystkich powyższych plików cookies.

Możesz przejść do korzystania z Serwisu wybierając "Akceptuję"

Studia podyplomowe dla nauczycieli z pedagogiki

Studia podyplomowe stanowią alternatywę nauczania  dla studiów wyższych i studiów doktoranckich.   

Pozwalają one na zdobycie uzupełniających uprawnień osobom, które posiadają co najmniej dyplom studiów pierwszego szczebla – innymi słowy, iż celem odbycia  ich należy dostarczyć dokumentację w postaci: dyplomu ukończenia studiów licencjackich/ inżynierskich/ magisterskich.

Kiedy udać się na studia podyplomowe?

Powinno się , iż każda uczelnia posiada własny zakres wymagań odnośnie do formalności. Edukacja kończy się otrzymaniem świadectwa – nie podobnie jak w przypadku szkoły wyższej dyplomu. Studia podyplomowe można skończyć w wielu sferach, między innymi: medycznej, kosmetycznej i pedagogicznej. Jedną ze szkół proponujących kształcenie podyplomowe jest Akademia nauk stosowanych Cb w Szczecinie, w której można ukończyć specjalności z zakresu między innymi innymi: edukacji  przedszkolnej/wczesnoszkolnej, resocjalizacji a także Bhp.

Studia podyplomowe dla pedagogów

Istnieje szeroka paleta kierunków studiów podyplomowych dla pedagogów, pośród których można odszukać takie specjalności jak: biologia/chemia dla nauczycieli, informatyka , muzyka, technika i dużo innych. Studia podyplomowe dla nauczycieli są doskonałą odmianą dokształcania się, pozwalającą na zdobycie uzupełniających uprawnień i ciągły rozwój zawodowy. Przy wyborze szkoły i kierunku należy zwrócić uwagę   na to czy program nauczania jest zgodny  z najnowszymi dyrektywami i wzorcami prawnymi|, dotyczącymi kształcenia nauczycieli – jeśli uzyskana jest adekwatność podstawy programowej z przepisami  zarządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2019r.) studia takie są wartościowe na rynku pracy. Istotne jest ażeby specjalność studiów wybierać pod w zasadzie pożądane przez nas uprawnienia – dostępne są zarówno specjalności dokształcające w konkretnych przedmiotach szkolnych jak i takie, które są kontynuacją studiów pedagogicznych.

Studia podyplomowe na kierunku pedagogika

Studia podyplomowe dla nauczycieli to w dużym stopniu studia z pedagogiki. Wśród pedagogicznych {kierunków |specjalności można wymienić chociażby: przygotowanie pedagogiczne do nauczania konkretnych przedmiotów szkolnych, przygotowanie pedagogiczne do wykonywania fachu nauczyciela czy psychologa, logopedię, pedagogikę korekcyjną, pedagogikę resocjalizacyjną i pedagogikę leczniczą. Bogata oferta  dostępnych specjalności zmusza by się za stanowić nad sprecyzowaniem najlepszej ścieżki awansu w karierze nauczyciela-pedagoga – przed zapisem pożądane byłoby zaznajomić się z kompetencjami, używanymi po skończeniu specjalności a także ich kompatybilnością z naszymi oczekiwaniami zawodowymi.

Studia podyplomowe w Szczecinie

W wielu większych  polskich miastach  istnieją szkoły proponujące studia podyplomowe – także studia podyplomowe dla nauczycieli i z pedagogiki. W Szczecinie największe uczelnie posiadają kwalifikacje nieodzowne do prowadzenia studiów podyplomowych: przykładowo – Akademia Nauk Stosowanych Collegium Balticum.

Przed wybraniem uczelni niebagatelne jest określenie kierunku jaki nas ciekawi – propozycje a także program nauczania różnią się między uczelniami. Akademia Nauk Stosowanych jest doskonałym wyborem dla osób poszukujących studiów podyplomowych dla nauczycieli – posiada ona obszerną propozycję specjalności skierowanych właśnie dla nauczycieli, takich jak: bibliotekoznawstwo, diagnoza i terapia pedagogiczna, doradztwo zawodowe i rozwój kariery, etyka dla nauczycieli i wiele innych.